Over Zuiver Management

Zuiver management is gespecialiseerd in vraagstukken van organisaties binnen de Flexbranche en aanverwante organisaties zoals recruitment- en reintegratiebedrijven.

Anouk van Helmond adviseert en begeleidt deze organisaties onder meer bij het maken van een professionaliseringsslag, het optimaliseren van hun werkprocessen en het doorvoeren van verander- en verbetertrajecten. Met ruime ervaring als senior manager in de branche ondersteunt zij tevens medewerkers in de Flexbranche in hun persoonlijke groei.

Anouk kent als geen ander het klappen van de zweep; ze heeft ruim 15 jaar ervaring binnen de Flexbranche; in verschillende functies bij diverse organisaties. Zo werkte zij 10 jaar als (sr.)manager bij Dactylo en later Randstad, en vervolgens 2 jaar als accountmanager bij ARTRA Arbeidsmarkttrainingen. Vanuit die laatste functie heeft Anouk bij talloze organisaties in de Flexbranche achter de schermen mogen kijken. Van klein tot groot; bij nagenoeg alle organisaties spelen dezelfde (management)vraagstukken:

– Hoe zorgen we ervoor dat we als organisatie beter (blijven) presteren dan de markt?
– Is onze organisatie innovatief genoeg en onze werkwijze efficient genoeg om in te kunnen spelen op de veranderende behoefte van de opdrachtgever?
– Hoe staat het met het kennisniveau van onze medewerkers en hoe zorgen we ervoor dat hun kennis en vaardigheden voldoende ontwikkeld worden?
– Hoe realiseren we een zo hoog mogelijke productiviteit op de vestiging zonder de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers uit het oog te verliezen?
– Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers voldoende eigen verantwoordelijkheid nemen in het behalen van hun doelstellingen?
– Hoe creëren we draagvlak voor veranderingen en zorgen we dat deze veranderingen verankerd worden binnen de organisatie?
– Hoe boeien en binden we onze medewerkers zodat het verloop laag blijft?

Op deze vraagstukken, en meer, richt Anouk zich als (interim) professional in de markt.

Haar managementstijl laat zich het best omschrijven als  “sterk resultaat- en doelgericht, waarbij het belangrijk is dat de medewerkers betrokken worden bij de weg die naar het doel leidt”. Zij focust zich op hoofdlijnen, zonder hierbij het dagelijkse werkproces uit het oog te verliezen. Anouk is pragmatisch, praktisch en oplossingsgericht. Ze is sterk in het motiveren en enthousiasmeren van medewerkers om verandering teweeg te brengen, en doet dit alles op een coachende wijze waarbij de verantwoordelijkheden daar neergelegd worden waar ze horen.

Bekijk hier het volledige CV van Anouk van Helmond op LinkedIn