Diensten

Zuiver Management ondersteunt en begeleidt medewerkers binnen de Flexbranche in hun dagelijkse werkproces en persoonlijke groei. Dit kan door middel van persoonlijke coaching, maar ook door het verzorgen van maatwerk workshops en trainingen.

Vanuit haar jarenlange ervaring in de flexbranche en het feit dat zij hierin, als interim manager, nog steeds actief is, weet Anouk zich als geen ander te verplaatsen in de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Haar training zijn praktijkgericht, met veel aandacht voor de individuele behoefte van de deelnemers.

Veel voorkomende onderwerpen zijn:
–  Time Management (hoe geef ik de juiste prioriteit aan de verschillende onderdelen van het dagelijkse werkproces)
–  Commerciële vaardigheden (het overwinnen van drempelvrees, prioriteit geven aan commercie, acquisitie plegen volgens een vooropgesteld salesplan
–  Het voeren van face to face verkoopgesprekken
–  Persoonlijke effectiviteit

Op basis van de behoefte van de medewerker(s) en / of de organisatie wordt er een maatwerk coachingstraject of workshop opgesteld.

 Iedere organisatie is onderhevig aan veranderingen, en dat geldt zeker voor organisaties in een dynamische branche als de Flexbranche. Het is    van groot belang om met regelmaat te toetsen of de interne organisatie nog wel voldoende in staat is om in te spelen op de veranderingen in de  markt.

Aan de hand van een organisatiescan en uitvoerige gesprekken met verschillende functionarissen binnen de organisatie worden de knelpunten en hulpvragen vastgesteld en wordt er een plan van aanpak geformuleerd.

Denk hierbij aan vraagstukken als:
–  Zijn de organisatiedoelstellingen helder?
–  Sluiten deze aan op wat de markt vraagt?
–  Zijn taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers goed afgestemd?
–  Worden verwachtingen en (resultaat)doelstellingen duidelijk gecommuniceerd?
–  Neemt iedereen binnen de organisatie zijn / haar verantwoordelijkheid?
–  Hoe verloopt de operationele aansturing van de vestigingen en/of medewerker?
–  Hoe zijn de productiviteitsnormen van de medewerkers en worden deze behaald?
–  Krijgen alle deelgebieden van het dagelijkse werkproces voldoende aandacht?
–  Wordt er gewerkt volgens (een) uniforme werkwijze(n) en hoe efficient is/zijn deze?

 Wanneer tijdelijke invulling van en managementfunctie noodzakelijk is, of wanneer er operationele begeleiding nodig is bij de implementatie  van verander- of verbetertrajecten, dan kan Anouk van Helmond ingezet worden als interim manager op vestigings- of regio niveau.

Heeft u bijvoorbeeld tijdelijke aansturing op uw vestiging nodig vanwege langdurige ziekte of zwangerschapsverlof? Bent u op zoek naar een nieuwe manager, maar kan de vestiging of regio niet zonder aansturing in de tussenliggende periode? Of hebben uw medewerkers behoefte aan kortere, dagelijkse sturing om de vestiging naar een hoger plan te tillen? Dan kan tijdelijke inzet een passende oplossing zijn.